Oudergesprekken

{{customsix}}ouders (10k image)

**Tjonge**, dat valt niet mee. Voor het eerst in mijn leven mocht ik geheel zelfstandig **10-minutengesprekken** met de **ouders** van \mijn kinderen\ houden. Twee avonden en bijna 30 gesprekken later was dit een hele kluif, maar toch wel bijzonder om mee te maken. Het was in ieder geval zeker **niet** vervelend. Het is erg leerzaam om verschillen en overeenkomsten tussen thuis en school te zien. Ik hoop morgen weer wat meer hier bij te kunnen dragen. Ik moet nu nog even **bijkomen**.

Comments are closed.